Sistemik Lupus Eritematozis

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), nedeni tanımlanamayan cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi birçok doku ve organlar dahil neredeyse vücudumuzun tüm sistemlerini etkileyen iltihabi bir hastalıktır. SLE, kaba bir tanımla vücudumuzda damar olan tüm doku ve organları etkileyen bağışıklık sistemi hastalığıdır.  SLE hastalığında vücut kendi hücrelerine karşı bir savaş halindedir. SLE, kronik sistemik etkili otoimmun bir hastalıktır. Bu açıdan bakıldığında, ozon tedavisi de sistemik yolla yani kan yoluyla uygulandığı için bu hastalıkta çok etkilidir. SLE’nin nedeni araştırıldığında belirgin bir sebep bulunamaz. Genetik olarak bir yatkınlığın olması, yani hastalığın kalıtsal olma olasılığı çok yüksektir. Genetik yatkınlığın yanı sıra, ultraviole ışık gibi bazı çevresel faktörler ve bazı hormonal faktörler hastalığın altta yatan sebepleri olabilir, son yıllarda yapılan çalışmalarda, sebebin viral bir enfeksiyon olabileceği üzerinde durulmaktadır.

Allerjik Hastalıklar

Alerji, normalde zararsız olan maddelere karşı vücudumuzun anormal ve istenmeyen bir şekilde zararlı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir, yani bazı insanlarda vücudumuzu enfeksiyon ve hastalıklara karşı korumakla sorumlu olan bağışıklık sistemi, normal şartlarda zararlı olmayan maddelere karşı istenmeyen bazı reaksiyonlar oluşturur ve buna alerji denir. Çok karmaşık gibi görünen bu cümleleri bir örnekle anlatmak istersek, normalde bitki polenleri ve tozları insanlar için zararlı olmayan taneciklerdir. Toplumda bazı insanlarda, bu polenlerle karşılaştıkları anda, nezleye benzer şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu olaya alerji, böyle bünyesi olan insanlara alerjik bünyeli ya da tıbbi literatürde atopik bünyeli kimse denir. Böyle kimselerde, aşırı miktarlarda, immunglobulin E denilen bağışıklıkla sorumlu bir madde çok fazla salgılanmaktadır. Alerjik bünyeye sahip bu kimselerde, bu tip alerjenlerle karşılaşma sonucu bir

Ter Kokusu Önleme

Terlemek özellikle sıcak havalarda vücudun kendini koruma mekanizmalarından birisidir, terleme sayesinde vücudumuzdan birçok toksin ve zehirli madde atılır. Ter, kokusu olmayan bir vücut salgısıdır, ancak insanın yedikleri ile de etkileşimli olarak terin bakteri ve mantarlarla etkileşme girerek kokuşmuş hale gelmesi rahatsız edicidir. Rahatsız edici ter kokusu, genellikle hijyen kurallarına dikkat edilmeği için ortaya çıksa da bazı insanlarda bir rahatsızlıktır ve bazı insanların dikkat etse de teri kokar. Bunun sebebi, altta yatan bir hastalık olabilir, kronik böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi bir takım hastalıkların kendilerine has bir ter kokusu vardır. Daha önce de bahsedildiği gibi ter kokusunun sebebi vücudumuzdaki bazı bakteri ve mantarlardır. Ozo.n tedavisi, çok rahatsız edici ter kokularının önlenmesinde son derece etkilidir. Ozon tedavisi ile ter kokusuna neden olan tüm bakteri ve mantarlar öldürülür. Ter kokularının önlenmesi için ozon

Ayak Kokusu Mantar

Ayak kokusu, erkek veya bayan birçok insanın önemli problemlerinden birisidir. Ayak kokusu, özellikle insanların yaşadığı veya ziyarete gittiği ortamlarda utanmalarına neden olan ve çevresindeki insanlar için çekilmez kötü bir durumdur. Ayak kokusunun nedeni ayağın terlemesi sonucu oluşan havasız ortamlarda üreyen bakteri ve mantarlardır. Nemli ve karanlık ortamlarda üreyen bu bakteri ve mantarlar ayak derisinden de beslenerek çoğalmaya başlarlar. Bu bakteri ve mantarların en önemli özelliği kokuşmaya neden olmalarıdır ve çoğaldıkça daha fazla kokuya neden olurlar. Bu tip bakteri ve mantarlar, başka ortamlarda da yani bozulmuş yiyecek ve içeceklerde de aynı kokuyu yaparlar.Ozon tedavisi, birçok hastalıkta kullanıldığı gibi bu problemde de çok etkilidir. Ayak kokusuna neden olan bakteri ve mantarlar, ozon tedavisi ile ortadan kaldırılır. Ozon tedavisi ile her dokuda olduğu gibi ayaklarımızda da kanlanma ve oksijenlenme artar. Ayak kokusuna

Cilt Hastalıkları

Ozonun tedavide en sık kullanıldığı alanların başında cilt hastalıkları gelir. Ozonun bakteri ve mantarları öldürücü, virüslerin çoğalmasını engellemesi nedeniyle ciltteki birçok enfeksiyon hastalıklarında güvenle kullanılır. Özellikle ciltteki damarları da hat safhada genişlettiği için tedavi esnasında hastalarımızda 4. veya 5.  seanstan sonra mutlaka parlaklık görmekteyiz. Bu cilt parlaklığı tedavi alan hastalarımızın dikkat edebileceği kadar dikkat çekicidir. Cilde dıştan uygulandığında tam bir dezenfektan gibi davranır.

İleriki maddelerde de anlatılacağı gibi ozon tedavisi birçok cilt hastalığında etkilidir. Bu hastalıkların bazılarını kabaca saymak gerekirse;

Kronik Prostatit

Prostatit, prostat bezinin ve çevresinin enfeksiyonlu veya enfeksiyonsuz iltihabi durumunu anlatan bir terimdir.  Genellikle 50 yaş altındaki erkeklerde görülür. Toplumumuzda neredeyse on erkekten birisinde kronik prostat şikayetleri vardır. Erkeklerin kronik prostatite yakalandığında hayat kalitesini çok bozan şikayetlere neden olur.  Sık tekrarlama potansiyeli vardır ve tedavisi çok zor bir hastalıktır. Hastalar ilk bulgu olarak idrar yaparken yanma, idrarı tam boşaltamama gibi idrar yolu iltihapları gibi başlarken zaman içinde alt karın ağrısı, genital bölgede ağrı, ejekülasyon sırasında ağrı, ara ara ateş, cinsel isteksizlik ve sertleşme problemleri gibi bir takım şikayetlere neden olabilir. Kronik prostatit, enfeksiyonlu olmayan ve antibiyotik tedavisine cevap vermeyen iltihabi bir hastalıktır. Çoğu zaman tedavisi zor olan bu hastalıkta hastanın şikayetlerini azaltacak bir takı ilaçlar verilir, ancak genellikle tedavi edilemez. Tanı amaçlı olarak öncelikle hastanın şikayetleri