Kronik Kabızlık

Kabızlık bağırsak hareketlerinin azalması sonucu normal dışkılama sayısının azalmasıdır. Tanım olarak kabızlık, dışkılama işleminin haftada iki kez veya daha az olmasıdır. Kadınların erkeklere göre bu problemi iki-üç kat daha fazladır. Kabızlık şikayeti olan kimsenin altta yatan başka bir hastalık açısından mutlaka araştırılması gerekir. Altta yatan hastalık, çok basit bir hastalık olabileceği gibi kanser gibi kötü, ürkütücü bir hastalık da olabilir.

Ozon tedavisi, kabızlığı olan hastalarda kalın bağırsaktaki asidik ve hipoksik ortamı ortadan kaldırır ve barsak epitelinin yenilenmesini sağlar. Bağırsak iç yüzeyine daha fazla oksijen ve daha fazla kan gideceği için bağırsak hareketleri artacaktır. Birçok hastalığın altında yatan en önemli sebeplerinden olan psikolojik durum da ozon tedavisi ile düzelir.

Bursa Lazer Epilasyon, Bursa Seo, Kadın, Bursa Seo, Bursa Solaryum, Bursa Buz Lazer

Kalp Ritim Bozukluğu

Kalpte ritim bozukluklarının nasıl meydana geldiği tam olarak bilinmemektedir. Vücudumuzda dolaşan serbest oksijen radikalleri, tüm hücre ve dokuları bozduğu gibi kalbimizde de ritmi üretip taşıyan iletim sisteminin hasarlanması neden olarak ritim bozukluklarına neden olabilir. Ozon tedavisi, antioksidan aktiviteyi artırarak serbest oksijen radikallerinin yıkılmasına neden olur ve bu hasarlanmayı azaltır. Ozon tedavisi ile birlikte kalp kası içerisindeki bu iletim sistemi etrafındaki dolaşım, kanlanma ve dolayısıyla oksijenlenme artar ve sonuçta ozon tedavisi ritim bozukluklarının gelişmesine engel olur, var olan ritim bozukluklarının da düzelmesine yol açabilir. Ozon, stres sonucu ortaya çıkan stres hormonu dediğimiz adrenalini yıkar, parçalar; böylece kan adrenalin düzeylerini düşürerek yüksek adrenalin sonucu ortaya çıkabilen ritim bozukluklarının düzelmesini sağlar. Ozonun ayrıca oksidatif özellikleri nedeniyle kalp kası içindeki gaz değişimi artar ve aritmi gelişmesine neden olabilecek bazı zararlı maddelerin birikimine engel olarak da ritim bozukluğu gelişmesine engel olur.

Bursa Lazer Epilasyon, Bursa Seo, Kadın, Bursa Seo, Bursa Solaryum, Bursa Buz Lazer

Damar Sertliği ve Tıkanması

Kalp ve damar hastalıklarının çoğu damar sertliği ile başlar ve damar tıkanıklığı ile sorun iyice artmış bir şekilde hastalık olarak ortaya çıkar. Damar sertliği,  yavaş gelişen damar tıkanıklıklarının en önemli nedenidir. Damar sertliğinin nedenleri arasında kandaki yüksek kolesterol düzeyleri, hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, genetik faktörler sayılabilir.

Damar sertliğinin temelinde damar duvarında birikmiş yağ hücrelerinin oluşturduğu plaklar bulunur. Zaman içinde bu damar duvarındaki plaklar üzerinde öncelikle kan pıhtıları azar azar birikir, ardından bu oluşum üzerine kalsiyum birikerek damar sertliğinin artmasına neden olur, hipertansiyonun oluşmasında da temel etken damar sertliğidir. Bu damar duvarında biriken yağ ve pıhtıların artması ile damar çevresi iyice daralır, özellikle yarısından fazlasının daralması ile kan akımı iyice engellenmeye başlayınca vücudumuzda çeşitli belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Öncelikle hafif tıkanıklıklarda, uzun zaman yürüme ile bacakta ağrı, uyuşma ve tıkanıklık artıkça güçsüzlük ve yürüyememe şikayetleri ortaya çıkmaya başlar. Tıkanıklığın daha fazla artması ile daha az mesafe yürüme ile ağrı ortaya çıkar, son aşamada ise hasta dinlenirken ağrı vardır. Tıkanıklık tam olunca bacakta kanlanma ve beslenme iyice bozulur, sonuçta dokularda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkmaya başlar.  Erken dönemde kanı sulandıran, dolaşımı artıran ilaçlarla ve özellikle ozon tedavisi ile tama yakın düzelme sağlanırken, geç başvuran hastalarda çeşitli ameliyatlar yapılması gerekebilir, hatta bu bacağın kesilmesi gerekebilir.

Damar sertliği ve damar tıkanması sonucu dokların kanlanması ve dolayısıyla oksijenlenmesi bozulur. Bu tip problemler özellikle şeker hastalığı, hipertansiyon gibi hastalıkla artabilir, kalp krizi, felç gibi hastalıkların temelinde de damar sertliği ve damar tıkanıklığı vardır, bu hastalıklar damar sertliğinin ve damar tıkanıklığının en son aşamasıdır.

Bursa Lazer Epilasyon, Bursa Seo, Kadın, Bursa Buz Lazer

diz ağrısı

diz ağrısı

boyun ağrısı

boyun ağrısı

sırt ağrısı

sırt ağrısı

bel ağrısı

bel ağrısı

yara tedavisi

yara tedavisi

TEDAVİ ÖRNEKLERİ

enfekte amputasyon aşamasında ayak yarası

enfekte amputasyon aşamasında ayak yarası

Ozon tedavisi hemolize neden olur mu?

Tedavi dozlarındaki ozon uygulamaları eritrositlerde hemolize neden olmaz. Ozon kan ile karşılaştığında ortaya çıkan reaksiyonlar aşağıdaki gibidir.

Major otohemoterapi sırasında kana uygulanan ozon/oksijen karışımındaki iki gazın kaderi birbirinden tamamen farklıdır; oksijen Henry Kanunu gereği çözünür ve venöz kanın %60 civarında olan hemoglobin satürasyonunu dakikalar içerisinde arteriyel kan düzeylerine getirir. Bu nedenle reinfüzyon sırasında kanın renginin venöz karakterden (koyu kırmızı) arteriyel karaktere doğru değiştiği (açık kırmızı) gözlemlenebilir. Moleküler oksijenin organizmada mitokondri hariç hemen hiçbir yerde ve hiçbir molekül ile reaksiyona girmediği hatırlanmalıdır.

Kana uygulanan ozon molekülü ise oksijenden çok farklı bir yol izler. Stabil olmayan ozon molekülü biyolojik bir ortam ile karşılaştığında (major uygulama sırasında kan plazması) hızla oksijen molekülü ve bir oksijen radikaline ayrılır. Ortaya çıkan oksijen radikali ortamdaki su, antioksidan moleküller, plazma proteinleri, kan yağları, sülfidril gruplarından zengin amino asit ve çift bağ içeren diğer moleküller ile hızla reaksiyona girerek ortamdan kaybolur. Bu nedenle kan aracılığı ile organizmaya ozon vermenin herhangi bir yolu bulunmamaktadır.

Eritrositlerin etrafındaki plazma mantosu, tedavi edici aralıktaki ozon uygulamalarında ozon gazının eritrosit membranına ulaşmasına hiçbir şekilde izin vermez. Bu nedenle hemolize aracılık edecek eritrosit membran lipidleri ile ozon ve/veya oksijen radikali karşılaşamaz. Deneysel olarak plazmadan arındırılmış eritrosit suspansiyonu serum fizyolojik içerisine konur ve ozon/oksijen karışımı ile muamele edilirse tüm dengeler değişir. Serum fizyolojik ortaya çıkan oksijen radikallerinin çok az bir kısmını nötralize edebileceği için ciddi hemoliz ortaya çıkar.

Serum fizyolojik ile karşılaşan ozon iki ayrı molekül oluşturur. Birincisi hidrojen peroksit (H2O2) diğeri sodyum hipoklorit (NaOCl)’tir. Rus ekolünde genellikle serum fizyolojik ozonlanmakta ve tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Bizim laboratuarda yaptığımız deneysel çalışmalar, serum fizyolojiğin ozonlanması ile çok az miktarda sodyum hipoklorit oluştuğunu göstermiştir. Ancak ozonize serum fizyolojiğin tedavi edici etkinliği hakkında bir bilgimiz bulunmamaktadır.

Bursa Seo Bursa Lazer Epilasyon Bursa E-Ticaret Bursa Web Tasarımı Bursa Solaryum

Doç.Dr.Ahmet Korkmaz